Advokatska kancelarija
Milanović

Advokatska kancelarija sa sedištem u Nišu, obučena za pružanje pravnih usluga

169-1698117_contact-lady-justice-frankfurt-sculpture-black-and-white-removebg-preview 1

Naši zadovoljni klijenti

Advokatska kancelarija Milanović na listi svojih klijenata ima nekolino desetina velikih domaćih, mešovitih i inostranih preduzeća

Naš domen rada

Advokatska kancelarija Milanović je posebno specijalizovana za sva zastupanja gradjana sa Kosova i Metohije u ostvarivanju njihovih prava pred matičnim službama i policijskim upravama u postupku upisa rođenih, promene imena i prezimena, pribavljanja svih dokumenata iz matičnih knjiga, izdavanje lićnih karata i pasoša. Takođe pružamo pravnu pomoć u smislu ostvarivanja prava na penzije iz fonda Republike Srbije.

Profesionalni tim advokata

Naše usluge

Domen usluga koje pružamo sastoji se od sledećih stavki

economic-investment-_1_ 1
Privredno pravo
Advokatska Kancelarija Milanović ima jedan od najvećih, najiskusnijih i najefikasnijih timova u ovoj oblasti prava. Ukoliko Vam je potreban savet za sva pitanja koja se tiču Vašeg poslovanja, obratite nam se. Izrada statuta i izrada osnivačkog akta. Registracija pravnih lica i radnji pred Agencijom za privredne registre u Beogradu.
handcuffs 1
Krivično pravo
Odbrana i zastupanje pred organima unutrašnjih poslova, pred javnim tužilaštvom, u postupku pregovaranja odlaganja krivičnog gonjenja, sačinjavanje sporazuma o priznanju krivičnog dela, sastavljanje prigovora na optužnicu, sastavljanje žalbi u krivičnom postupku, zastupanje lica oštećenih krivičnim delom i naknada štete.
bank 1
Poslovi sa nekretninama
Sastanci oko kupoprodaje, sastavljanje punomoćja za kupoprodaju, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, sastavljanje ugovora o sufinansiranju i ugovora o izgradnji objekta, provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet prodaje, pomoć kod legalizacije, upis svojine u katastru nad nepokretnom imovinom. Pred javnim beležnikom sve radnje iz njihove delatnosti: solemenizacija svih pravnih poslova.
parental-control 1
Porodično i nasledno pravo
Pomoć u slučajevima razdova braka, nasilja u porodici, podele imovine, nasleđivanja, alimentacije i ostavinskih postupaka nakon smrti pokojnika, sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, predbračni ugovori.
paper_1 1
Ugovorno pravo
Sve vrste ugovora: ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, ugovori o kupoprodaji putničkih vozila ili poljoprivrednih mašina, ugovori o zakupu, ugovori o delu, ugovori o građenju, ugovaranje obezbeđenja potraživanja, ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o zajmu, ugovor o poklonu.
Group (2)
Radno pravo
Pomoć u oblastima savetovanja i izrada ugovora o radu, izrada statuta, izrada pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, pravilnika o radu i drugih pravilnika. Zastupanje pred arbitražama i medijacijama u oblasti radnog prava. Zastupanje pred organima inspekcije rada i pred sudovima u radnim sporovima.
admin 1
Upravno pravo
Sudska zaštita prava građana pred organima uprave predviđena je u vidu upravnog postupka koji zainteresovano lice vodi pred upravnim organima. Pokretanje tužbe za upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu. Pomoć u oblastima pokretanja upravnih postupaka, zastupanja pred organima uprave pokretanja i vođenja upravnih sporova.
Group (1)
Poslovno pravo
Pomoć investitorima u osnivanju i registracija prvirednih subjekata. Izrada kompletne pravne dokumentacije za potrebe tih novoosnovanih privrednih subjekata.
„Ono što je pacijentu lekar, verujućem duhovnik, to je klijentu advokat“.

Dugogodišnji rad

Advokat Predrag Milanović za sobom nosi dugogodišnje profesionalno iskustvo kao savetnika u sekretarijatu pri pokrajinskoj vladi, zamenik javnog tužioca, sudija osnovnog suda tako i iskusnog advokata. Iza njega stoje mnogi uspešni klijenti kao i velike kompanije.

Pomoć u svakom trenutku

Uverite se u statistiku

Jedan od najboljih pokazatelja našeg uspešnog poslovanja u ovoj sferi jeste sama statistika

15000
Zadovoljnih klijenata
20000
Predmeta
200
Otvorenih firmi
16
Godina poslovanja

Postavite nam pitanje,
lako i jednostavno

POSTAVI PITANJE
question 2